දුෂ්කර පළාත්වල හින්දු කෝවිල් 100ක් සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය තුමන්ගෙන් රුපියල් දසදහසක් වටිනා චෙක්පත්

8

දුෂ්කර පළාත්වල හින්දු කෝවිල් 100ක් සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් රුපියල් දසදහසක් වටිනා චෙක්පත් ප්‍රදානය කර තිබෙනවා.

හෙටට යෙදී ඇති තෛයිපොංගල් දිනය සැමරීම සහ පූජා කටයුතු සඳහා අරලියගහ මන්දිරයේදී මෙම ප්‍රදානයන් කෙරුණු බවයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සඳහන් කළේ.

කොළඹ, කළුතර, කෑගල්ල, රත්නපුර හා ගම්පහ කෝවිල් සඳහා චෙක්පත් ප්‍රදානය කෙරුණා.
බුද්ධශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව ආධාර වැඩසටහන සැලසුම් කර ඇති අතර අනෙකුත් කෝවිල් සඳහා එම ප්‍රදානයන් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සිදු කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments