දුන් පොරොන්දු නොපිරිහෙලා ඉටු කරනවා

6

සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයෙන් දුන් පොරොන්දු නොපිරිහෙලා ඉටුකරන බවට ජනාධිපති ගෝඨභය රාජපක්ෂ මහතා සහතික වුණා.
කුරුණෑගලදී ජනහමු කිහිපයකට සහභාගී වෙමින් ජනාධිපතිවරයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ ඊට අවශ්‍ය පාර්ලිමේන්තු බලය දෙන ලෙසයි.
පොදුජන පෙරමුණෙන් මැතිවරණයට තරඟ කරන අපේක්ෂකයින්ගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙනුයි මෙම ජනහමු සංවිධාන කර තිබුණේ.
ඉඩම් පැවරීමේ දී නිසි ලෙස මැණුම් සිදු නොකිරීම සහ ඔප්පු නොලැබීම පිළිබඳව ගම්මාන රැසකදී ජනතාව ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කර තිබෙනවා.
විධිමත් විමර්ශනයක් සඳහා කමිටුවක් පත් කර ඊට විසඳුම් දෙන බවයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේ.

Your Comments