දිවුලපිටිය – පෑලියගොඩ පොකුර ට තවත් 85ක්

42

දිවුලපිටිය – පෑලියගොඩ කොවිඩ් පොකුරෙන් තවත් ආසාදිතයන් 85ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දිනට වාර්තා වී ඇති ආසාදිතයන් ගණන 348ක්.

දිවුලපිටිය – පෑලියගොඩ කොවිඩ් පොකුර මේ වන විට 4398 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 7872ක් වන අතර රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන සංඛ්‍යාව 4054ක්.

Your Comments