දිවියා හසුවෙයි [PHOTOs]

28

නාත්තන්ඩිය සාගරගම ප්‍රදේශයේ සත්ව ගොවි පොළකට පැමිණි දිවියෙකු ප්‍රදේශවාසින් විසින් අල්ලා ගෙන තිබෙනවා.
ඇත .

අද (12) අළුයම දිවියා අල්ලා ගෙන ඇත්තේ උගුලක් ඇටවීමෙන්.

දිගින් අඩි තුනහාමාරක් පමණ හා උසින් අඩි දෙකක් පමණ වන දිවියාගේ සුළු තුවාල කිහිපයක් ද දක්නට ලැබෙන බව සඳහන්.

දිවියා පිළිබඳ වනජීවී දෙපාර්තුමේන්තුවේ පුත්තලම බලධාරීන් දැනුවත් කළ බව ගොවිපොළ හිමිකරු සඳහන් කළා.

(ප්‍රසාද් පූර්ණමාල්)

Your Comments