දිවයිනේ සියලුම වරායන් වෙත ස්මාර්ට් හාබර් සංකල්පය හඳුන්වාදීමට පියවර ගන්නවා

19

මෙරට සියලු ධීවර වරායන් සදහා ස්මාර්ට් හාබර් සංකල්පය හදුන්වාදීමට පියවර ගන්නා බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලීප් වෙදආරච්චි මහතා පවසනවා.
අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළේ කලමැටිය ධීවර වරායේ ඉදිකිරීම් කටයුතු නිරීක්ෂණයට එක්වෙමින්.

Your Comments