දින 45 කදී දොළොස් දහසකට නිදහස

8

පසුගිය දෙසැම්බර් පළමු වනදා සිට මේ දක්වා කාලය තුළ සිරකරුවන් සහ සැකකරුවන් 12,329 දෙනෙකු නිදහස සහ ඇප ලබා තිබෙනවා.

ඒ අනුව, සිරකරුවන් 1,126 ක් බන්ධනාගාර වලින් නිදහස ලබා පිටව ගොස් ඇති බවයි බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ.

මීට අමතරව, සැකකරුවන් 11,203 දෙනෙකු ඇප ලබා පිටව ගොස් ඇති බව සඳහන්.

 

Your Comments