දැයට එළිය ජනපති අතින් විවෘත වෙයි

13

දිවයිනම විදුලියෙන් ස්වයංපෝෂිත කිරීමේ රජයේ වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක දැයට එළිය වැඩසටහන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද විවෘත කෙරුණා.

 

ඒ ගිරිබාව වේරගල ප්‍රදේශයේ පැවති ගම සමඟ පිළිසදර වැඩසටහනට සමගාමීවයි.

සමෘද්ධී ලාභීන් සහ සමෘද්ධි පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටින අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් වලට විදුලිය සැපයීම එම වැඩසටහනේ අරමුණයි.

ඊට සමගාමීව විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් අදාළ පවුල් සදහා නොමිලේ විදුලිය සැපයීම සිදු කරනු ඇති.

Your Comments