දඩත් නෑ – නඩුත් නෑ – සති අන්තයේ පොලීසියෙන් පන්තියක්

10

මං තීරු නීතිය උල්ලංඝනය කරන රියදුරන්ට එරෙහිව දඩ නියම කිරීමක් හෝ අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග සඳහා යොමු කිරීමක් තවදුරටත් සිදු නොකරන බව පොලීසිය පවසනවා.

කෙසේ වෙතත් මංතීරු නීතිය අද දිනයේ සිට දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි පොලීසිය තීරණය කළේ.

කොළඹ සහ අවට මාර්ගවල රථ වාහන තදබදය අවම කිරීමේ අරමුණින් මංතීරු නීතිය පසුගිය සතිය පුරා පෙරහුරු වැඩසටනක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වුණා.

ඒ, උදෑසන 6 සිට උදෑසන 9 දක්වාත් පස්වරු 4 සිට රාත්‍රි 8 දක්වාත් කාළය තුළයි.

හයිලෙවල් මාර්ගය, නුවර පාර, ගාලු පාර සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාර්ගය යන මාර්ගවල මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වුණා.

මේ ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ පැහැදිලි කරන මාර්ග ආරක්ෂාව හා රථ වාහන පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂ ඉන්දික හපුගොඩ මහතා.

කෙසේ වෙතත් මංතීරු නීතිය උල්ලංඝනය කරන රියදුරන් සතිඅන්තයේ කැඳවා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් සිදු කරන බවයි මාර්ග ආරක්ෂාව හා රථ වාහන පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂ ඉන්දික හපුගොඩ මහතා පැවසුවේ.

රථ වාහනයක හිමිකරු එහි රියදුරු පිළිබඳ සියලු තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බව මාර්ග ආරක්ෂාව හා රථ වාහන පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂ ඉන්දික හපුගොඩ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

Your Comments