තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 747 දෙනෙකු අද සුවය ලබයි

5

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 747 දෙනෙකු අද සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටව ගියා.

 

ඒ අනුව මෙරට සුවය ලැබූ සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 71,176 ක්.

ආසාදිතයින් 5, 599 දෙනෙකු තවදුරටත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබනවා.

කොරෝනා ආසාදිතයින් 77,184 දෙනෙකු මෙරටින් වාර්තා වී ඇති අතර සිදුව ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 409 ක්.

සැක සහිත රෝගීන් 617 දෙනෙකු වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ පසුවනවා.

Your Comments