තවත් අභියාචනාධිකරණ හතරක්

6

බන්ධනාගාර ගත රැඳවියන් ඉදිරිපත් කර ඇති අභියාචනා කඩිනමින් විභාගකර අවසන් කිරීම සඳහා නව අභියාචනාධිකරණ හතරක් ස්ථාපිත කිරීමට තීරණය වී තිබෙනවා.

ඒ, අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතීඥ අලි සබ්රී සහ බන්ධනාගාර කළමණාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ යන මහත්වරුන් අතර පැවති සාකච්ඡාවකදීයි.

අභියාචනා තීරණය ලැබෙන තෙක් බන්ධනාගාරය තුළ රඳවාගෙන ඇති අභියාචනා රැඳවියන්ගේ සංඛ්‍යාව අධික වී ඇති බැවින් එම තත්වය මඟ හරවා ගැනීම සඳහා නව අභියානාධිකරණ ස්ථාපිත කිරීමට නියමිතයි.

එමෙන්ම සුළු මත්ද්‍රව්‍ය හා අනෙකුත් වැරදි සඳහා බන්ධනාගාර ගතවන පුද්ගලයින් ප්‍රජාපාදක විශෝධන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පුනරුත්ථාපනය කර සමාජ ගතකිරීමට අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිපාදන කඩිනමින් සකස් කිරීම කෙරෙහිද අදාළ සාකච්ඡාවේදී තීරණය වී තිබෙනවා.

මේ අතර රට තුළ අධිකරණ කටයුතු විධිමත්ව පවත්වා ගැනීමේ අරමුණ හා ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඒ සඳහා යොදා ගැනීමේ ආරම්භයක් වශයෙන් වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ අභියාචනාධිකරණයේ නඩු කටයුතු සිදු කිරීම ආරම්භ වුණා.

Your Comments