ඩල්ජිත් අලුවිහාරේ අධිකරණයට

9

තමා නගරාධිපති ධුරයෙන් පහ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගත් ක්‍රියාමාර්ගය අභියෝගයට ලක් කරමින් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව මාතලේ හිටපු නගරාධිපති ඩල්ජිත් අලූවිහාරේ මහතා ප්‍රකාශ කලා.

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ලලිත් යු. ගමගේ මහතා විසින් නිකුත් කළ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගිනුයි ඔහු නගරාධිපති ධුරයෙන් ඉවත් කළේ.

එය දේශපාලන පළිගැනීමක් බව හිටපු නගරාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කලා.

Your Comments