ට්‍රම්ප් පරාජය පිළිගනිමින් බයිඩ්න්ට බලය පැවරීමට එකඟ වෙයි

12

ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරණය ජයගත් ජෝ බයිඩ්න්ට විධිමත් අයුරින් බලය පැවරීමට ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කැමැත්ත පළ කළා.

ඒ සඳහා සූදානම් බවට වන ලිපියක් ට්‍රම්ප් පරිපාලනය විසින් බයිඩ්න්ට යොමුකර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ට්‍රම්ප් මැතිවරණ පරාජය පිලිගනිමින් සඳහන් කර ඇත්තේ “කළ යුතු දේ කළ යුතු” බවයි.

ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා මෙම තීරණයට එළඹ ඇත්තේ මිචිගන් ප්‍රාන්තයේ ජයග්‍රහණය ජෝ බයිඩ්න් හිමිකරගත් බවට නිල වශයෙන් සහතික කිරීම හේතුවෙන්.

එරට මහජන සේවා පරිපාලන ආයතනය නිවේදනය කර ඇත්තේ තේරී පත්වූ ජනාධිපතිවරයාට ජනවාරි 20 වන විට බලයට පත්වීම සඳහා ඉහළ ආරක්ෂක අංශ සහ රාජ්‍ය කාර්යාල සුදානම් කර ගැනීමට ඉඩ ලබා දිය යුතු බවයි.

Your Comments