ජාතික ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනේ දෙවන අදියර ආරම්භ කෙරෙයි

6

ජාතික ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනේ දෙවන අදියර අද ආරම්භ වනවා.

ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ අනුර ජයසේකර මහතා සඳහන් කළේ දින තුනක් වැඩසටහන කි‍්‍රයාත්මක බවයි.

පසුගිය 31 වනදා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක් ආරම්භ වුණේ දිස්ති‍්‍රක් විසිදෙකක් ආවරණය කරමින්.

ඒ සදහා සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්, පොලීසිය ඇතුලු‍ නිලධාරින් රැසක් එක්ව සිටිනවා.

Your Comments