ජාතික ආරක්ෂාව සහතික කර නැහැ – විපක්ෂයෙන් චෝදනා

8

ජාතික ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට වත්මන් රජය අපොහොසත් වී ඇති බවට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා චෝදනා කළා.

ඒ තිස්සමහාරාමය විජිතපුර ප්‍රදේශයේ පැවති විපක්ෂ නායක ජංගම සේවය වැඩසටහනට එක්වෙමින්.

Your Comments