ජනපති සමග මෛත්‍රීත් බිසෝපුරට – පාරම්පරික ඉඩම් ගැන යළිත් නිලධාරීන්ගෙන් විමසයි

9

පාරම්පරිකව වගා කළ ඉඩම් එම ජනතාවටම තවදුටත් වගා කිරීමේ කටයුතු සඳහා ලබා දිය යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද යළි අවධාරණය කළා.

 

ඒ, ගම සමඟ පිළිසදරක් වැඩසටහනේ 6 වැනි අදියරට පොළොන්නරුව – මැදිරිගිරිය – බිසෝපුර ප්‍රදේශයේදී එක්වෙමින්.

වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට පෙර බිසෝපුර මහවැලි ප්‍රාථමික විද්‍යාලය විවෘත කිරීම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවුණා.

ඊට හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ද එක්ව සිටියා.

අනතුරුව ජනතාව සිය ගැටලු ඉදිරිපත් කළ අතර රාජ්‍ය නිලධාරින් ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වුවා.

දීර්ඝ කාලීනව පවතින වන අලි ගැටලුවට කඩිනම් විසදුම් ලබා දෙන ලෙස බිසෝපුර ප්‍රදේශවාසීන් ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කළා.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එහිදී අදහස් පල කළ අතර හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට ආරාධනයක් ද සිදු කළා.

මේ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා.

Your Comments