ජනපති ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙළ තුළ ගුණාත්මක ලක්‍ෂණ දක්නට ලැබෙනවා

5

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙළ තුළ ගුණාත්මක ලක්ෂණ දක්නට ලැබෙන බව දෙමළ ප්‍රගතිශීලී සන්ධානයේ නායක හිටපු අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් මහතා පවසනවා.
හෙතෙම කියා සිටියේ ඒ පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයාට සිය ප්‍රසාදය පළ කරන බවයි.

තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ හිටපු අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් මහතා

Your Comments