“ජනතා විශ්වාසය පළුදුවීම බරපතල ගැටලුවක්”

35

ජනතා නියෝජිතයින් කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාස පළුදුවීම බරපතල ගැටලුවක් බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.

අගුණකොලපැලැස්ස ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා ඒ බව සඳහන් කළා.

Your Comments