ඡන්දය ගැන සාකච්ඡාවක් සඳහා ජනපතිගෙන් කැඳවීමක්.

10

පළාත් සභා විෂයට සම්බන්ධ පාර්ශව සහ සෞඛ්‍ය අංශ විශේෂ සාකච්ඡාවක් සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් අනිද්දා දිනයේදී කැඳවා තිබෙනවා.

 

ඒ පළාත් සභා මැතිවරණය මෙම වසරේ මැද භාගයේදී පැවැත්වීමට ඇති හැකියාව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහායි.

පළාත් සභා මැතිවරණය පැරණි සමානුපාතික ක්‍රමය යටතේ පැවැත්වීමට නම් ඊට අදාළ සංශෝධන පාර්ලිමේන්තුව තුළදී සම්මත කරගත යුතු වනවා.

නව සීමා නිර්ණ කොමිෂන් සභා වාර්තාව සම්මත වුවහොත් කේවළ – සමානුපාත මිශ්‍ර ක්‍රමය යටතේ ඡන්ද විමසීම පැවැත්විය හැකියි.

Your Comments