චීන එන්නතට ඩබ්ලිව්.එච්.ඕ අවසර නැහැ – ඇමතිනී සුදර්ශනී කියයි.

15

චීන සයිනෆාම් එන්නත භාවිත කිරීම සඳහා මෙතෙක් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් අවසර හිමි වී නොමැති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය ප්‍රකාශ කළා.

 

කෙසේ වෙතත් ලබන මාසය වන විට ඒ සඳහා අවසර හිමිවනු ඇති බවයි ඇය කියා සිටියේ.

රුසියානු ස්පුට්නික් කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 7 ක් කඩිනමින් මෙරටට හිමිවනු ඇති බව ද සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments