ගොවි විරෝධතා මැද රජයේ වී මිලදී ගැනීමේ වෙනසක්.

14

රජයට වී ලබාදෙන ලෙස කිසිදු ගොවියෙකුට බලපෑමක් සිදු නොකරන බව කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්දානන්ද අලු‍ත්ගමගේ මහතා ප්‍රකාශ කලා.

 

හෙක්ටයාරයකට වැඩි, පොහොර සහනාධාරය ලබන ගොවියන් රජයට වී ලබා දියයුතු බවට ගත් තීරණය ගොවීන්ගේ විරෝධතා හේතුවෙන් ඉවත් කළ බවයි හෙතෙම කියා සිටියේ.

ඒ අනුව වෙළදපොලේ පවතින තරගකාරී මිල ගණන් යටතේ වී මිලදී ගැනීමට රජය සුදානම් බවයි අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් හෙතෙම කියා සිටියේ.

 

Your Comments