ගුරුගෙදර – සාමාන්‍ය පෙළ පුනරීක්ෂණ – ගණිතය 2020-11-09

28

මෙරට සිසු පරපුර දැනුමින් පෝෂණය කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් සිත එෆ් එම් ගුරුගෙදර වැඩසටහන මෙවර අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙල විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් වෙනුවෙන් වෙන් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම සිසුන් වෙනුවෙන් සකස් කරන ලද පුනරීක්ෂණ පාඩම් මාලාවක් උදෑසන 5 සිට 7 දක්වා විකාශය වනු ඇති.

පාඩම් මාලාව සදහා දිවයිනේ ප්‍රමුඛ පාසල්වල ඉගැන්වීම් සිදුකරන ගුරු භවතුන් දායක වන අතර ඒ සඳහා එෆ් එම් 88.8 න් 88.6 න් එක් විය හැකියි.

විෂයට අදාළ ප්‍රශ්නපත්‍රය සිත එෆ් එම් ෆේස්බුක් පිටුව වන සිත 88.8 වෙත පිවිසීමෙන් බාගත කළ හැකියි.

අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ පුනරීක්ෂණ පාඩම් මාලාව – ගණිතය විෂයය
දේශක – කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ආචාර්ය ජනක වසන්ත මහතා

 

Your Comments