ගිනි අවි බලපත්‍ර අලු‍ත් කිරීමේ කාලය දීර්ඝ වෙයි

6

ගිනි අවි බලපත්‍ර අලුත් කරගැනීම සඳහා ලබාදුන් කාල සීමාව තවදුරටත් දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

මෙම වර්ෂයට අදාළව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය මඟින් සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල මඟින් සිදුකරනු ලබන සියලුම ගිනිඅවි බලපත්‍ර අලුත් කරගැනීම සඳහා ලබාදී තිබූ කාලය පසුගිය 28 වනදායින් අවසන් වුණා.

කෙසේ වෙතත් කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් එම කාලය තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ.

ඒ අනුව එළඹෙන මැයි මස 31 වනදා දක්වා එම කාලය දීර්ඝ කෙරෙන බව ද අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.

එම කාලය තුළ කිසිදු දඩ මුදලක් අය කිරීමකින් තොරව ගිනිඅවි බලපත්‍ර අලුත් කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා.

Your Comments