ගල් අගුරු අලු භාවිත කරමින් පරිසර හිතකාමී ගඩොලක්

17

නොරොච්චෝලේ ගල් අගුරු බලාගාරයේ අපද්‍රව්‍ය භාවිත කරමින් පරිසර හිතකාමී ගඩොල් නිෂ්පාදනය කිරීමට පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉන්ජිනේරුවන් පිරිසක් සමත් වී තිබෙනවා.

ලක් විජය ගල් අගුරු බලාගාරයෙන් ඉවත දමන ගල් අගුරු අළු භාවිතා කර අඩි 02 ක දිගින් සහ පළල අගල් 06 කින් යුත් මෙම ගඩොල් නිෂ්පාදනය කරන බව සඳහන්.

එම ගඩොල් වර්ගය සැහැල්ලු මෙන්ම ශක්තිමත් බවින් ඉහළ බවයි එම විශ්ව විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය රංජිත් දිසානායක මහතා කියා සිටියේ.

මෙමගින් විදුලි බල මණ්ඩලයට වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 600 ක අමතර ආදායමක් උපයාගත හැකි බව සඳහන්.

Your Comments