ගල්ෆ් කලාපයේ පවතින යුදමය තත්ත්වය හේතුවෙන් ඉන්ධන හිඟයක් ඇතිවීමට ඉඩ තබන්නේ නැහැ

15

ගල්ෆ් කලාපයේ පවතින යුදමය වාතාවරණය හේතුවෙන් රටතුළ ඉන්ධන හිඟයක් ඇති වීමට ඉඩ නොතබන බවට අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අවධාරණය කරනවා.
අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රට තුළ ඉන්ධන සංචිත පවතින අතර අතිරේක ඉන්ධන සංචිත ගෙන්වීමට සාකච්ඡා කරමින් සිටින බවයි හෙතෙම තවදුරටත් කියා සිටියේ.
මුලන, දික්වෙල ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments