ගම්පහ පී.එච්.අයි.වරු යළි සේවයට

6

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ එන්නත්කරණ සේවා වලින් ඉවත් වූ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් යළි සේවයට වාර්තා කර තිබෙනවා.

ඒ තම ඉල්ලීම්වලට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ලිඛිතව විසඳුම් ලබාදීම හේතුවෙන්.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් අද පෙරවරුවේ සිට වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කරනු ලැබුවේ එන්නත් ලබාදීම සඳහා යොදාගැනෙන මධ්‍යස්ථාන ප්‍රමාණය අඩු කිරීමේ තීරණයට සහ එන්නත්කරණ ක්‍රියාවලිය නිසි පරිදි සිදුනොකිරීමට විරෝධය දක්වමින්.

කෙසේ වෙතත් අදාළ ක්‍රියාවලිය ක්‍රමවත් කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් ලිඛිතව දැනුම් දීමෙන් අනතුරුවයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් යළි සේවයට වාර්තා කර ඇත්තේ.

Your Comments