කොළඹ ප්‍රදේශයන්හි යළි කොවිඩ් පොකුරු සහ අනු පොකුරු නිර්මාණය වීමේ අවදානමක්

14

කොළඹ උතුර සහ කොළඹ මධ්‍යම ප්‍රදේශවල යළි කොවිඩ් පොකුරු සහ අනු පොකුරු නිර්මාණය වීමේ අවදානමක් මතුව ඇති බවට නිරීක්ෂණය වී තිබෙනවා.
ජනතාව, සෞඛ්‍ය උපදෙස් කඩකරමින් කටයුතු කිරීම ඊට ප්‍රධාන හේතුව බවයි නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ.

සිවිල් ඇඳුමින් නිරීක්ෂණ කටයුතුවල නිරත වූ පොලිස් නිලධාරීන් ඒ පිළිබඳ වාර්තා කර තිබෙනවා.
අවදානම යළිත් මතු වුවහොත් එම ප්‍රදේශ නැවත හුදකලා කිරීමට සිදුවිය හැකි බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා අවධාරණය කළා.

 

 

 

 

Your Comments