කොස්ගම පොලිස් සිර මැදිරියෙන් දෙදෙනෙකු පලා යාමේ සිද්ධියට නිළධාරීන් දෙදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම්

18

කොස්ගම පොලිස් ස්ථායේ රඳවා සිටියදි සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු සිරමැදියෙන් පලා යම නිසා එම පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් නිලධාරින් දෙදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කර තිබෙනවා.
එලෙස වැඩ තහනම් කර ඇත්තේ එම කාලයෙදි රාජකාරි කටයුතුවල නිරතව සිටි නිළධාරීන් දෙදෙනෙකුගේයි.
හෙරොයින් ළඟ තබා ගැනීම හේතුවෙන් කොස්ගම පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන සිටි සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු සිරමැදිරියෙන් පලා ගොස් තිබුණා.
හෙරොයින් මිලිග්‍රෑම් 1050ක් සහ හෙරොයින් මිලිග්‍රෑම් 1020ක් සන්තකයේ තබාගෙන සිටි පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු එලෙස අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ පෙරේදා දිනයේදීයි.
සිර මැදිරියේ රඳවා සිටියදී ඔවුන් එදින රාත්‍රියේ පළාගෙස් තිබු අතර ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි.

Your Comments