කොවිඩ් රෝගීන් රෝහල් නොවන වෙනත් ස්ථානවල රඳවා තබා ප්‍රතිකාර කිරීමට පියවර

20

ඉදිරියේදී කොවිඩ් ආසාධිත රෝගීන් ලෙස හඳුනාගන්නා පුද්ගලයින් තෝරාගත් රෝහල් නොවන වෙනත් ස්ථානවල රඳවා තබා ප්‍රතිකාර කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය රමේශ් පතිරණ මහතා අද පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී මේ බව සඳහන් කළා.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය රමේශ් පතිරණ මහතා

Your Comments