කොවිඩ් මරණ විමර්ශන කමිටු වාර්තාව අද

5

කොවිඩ් මරණ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමට පත් කළ කමිටු වාර්තාව අද ලැබීමට නියමිත බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළා.

 

Your Comments