කොවිඩ් නිසා වෙන්නවත්ත සිවිල් ආරක්ෂක බලකා කඳවුර සහ කටුනායක පිහිටි කාර්යාලයක් හුදකලා කෙරේ

17

වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි සිවිල් ආරක්ෂක බලකා කඳවුර සහ කටුනායක පිහිටි සිවිල් ආරක්ෂක බලකා දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් කාර්යාලයක් හුදකලා කර තිබෙනවා.

ඒ එම කඳවුරෙන් සහ කටුනායක පිහිටි කාර්යාලයෙන් කොවිඩ් ආසාදිත සිවිල් ආරක්ෂක සෙබළුන් හමුවීමත් සමගින් බවයි වාර්තා වන්නේ.

වැල්ලම්පිටිය වෙන්නවත්ත ප්‍රදේශ පිහිටි කඳවුරේ සේවය කරන සාමාජිකයකු කොවඩි 19 ආසාදිතයෙකු ලෙස හඳුනාගැනීමත් සමගින් එම කඳවුර හුදකලා කර ඇති අතර එම කඳවුරේ සෙබළුන් 70 දෙනෙක් නිරෝධායනයට යොමු කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

එසේම ඔවුන් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂාවටද ලක් කර ඇති අතර ඒවායේ වාර්තාවන් ලැබීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ අතර කටුනායක ප්‍රදේශයේ පිහිටි කාර්යාලයෙන්ද කොවිඩ් ආසාදිතයින් වාර්තාවීමත් සමග එහි සේවය කළ පුද්ගලයන් 30 දෙනෙකු නිරෝධායනයට යොමු කර තිබෙනවා.

 

 

Your Comments