කොරෝනා මෘත දේහ භූමදානය ගැන විශේෂ සාකච්ඡාවක්

15

කොරෝනා ආසාදිතව මියයන පුද්ගලයින්ගේ මෘත දේහ භූමදානය කළ යුතු ක්‍රමවේදය ලබන සතිය තුළ ප්‍රකාශයට පත් කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් වන විශේෂ සාකච්ඡාවක් විශේෂඥ කමිටුවේ ද සහභාගීත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ පැවැත්වීමට නියමිතයි.

අදාළ ක්‍රමවේදයන් කරුණු රැසක් මත පදනම්ව සකස් කෙරෙන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කලා.

එහිදී ජල මූලාශ්‍ර පිහිටි ප්‍රදේශ, ඊට ඇති දුර, භූමදානය සඳහා සකස් කෙරෙන වලක ගැඹුර, මෘත දේහ ප්‍රවාහනය කළ යුතු ආකාරය මෙන්ම ප්‍රවාහනයේදී පොලිස් ආරක්ෂාව ලබා දිය යුතු ද යන්න ඇතුළු කරුණු රැසක් පිළිබඳ අවධානයට ලක් කෙරෙනු ඇති.

අවශ්‍යතාව අනුව, ජල සම්පාදන මණ්ඩලය ඇතුළු ආයතන සමග ද සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments