කොරෝනා නව වෛරස් ප්‍රභේද හදුනාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය අවිධිමත් -සෞඛ්‍ය වෘත්තියවේදින්ගේ විද්වත් සංගමය

7

ජාන විශ්ලේෂක අනුක්‍රමික යන්ත්‍ර නොමැතිවීම හේතුවෙන් කොරෝනා නව වෛරස් ප්‍රභේද හදුනාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය අවිධිමත් බව සෞඛ්‍ය වෘත්තියවේදින්ගේ විද්වත් සංගමය පවසනවා.

එම යන්ත්‍ර කඩිනමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස එහි සභාපති රවී කුමුදේෂ් මහතා බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළා.

 

 

Your Comments