කොරෝනා ආසාදිතයින් 91,018 ක් දක්වා ඉහළට

8

අද (24) දිනයේ මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 106 දෙනෙක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

අද දිනයේ වාර්තා වු සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 238කි.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 91,018 ක් දක්වා ඉහළ ගියා.

මේ අතර ආසාදිතයින් 87,630ක් පුර්ණ සුවය ලබා තිබෙනවා.

Your Comments