කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වීම පහළට

15

දින ගණනාවකට පසු කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ පහල යාමක් දක්නට ලැබෙන බව වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය පවසනවා.

ගත වු පැය 24 තුළ හඳුනාගෙන ඇත්තේ ආසාදිතයින් 501ක්.

ඒ අනුව සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 78 දහස් 420 දක්වා ඉහළ ගියා.

කොරෝනා මරණ 8ක් ඊයේ දිනයේදී වාර්තා වී ඇති අතර සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 430 ක්.

Your Comments