කොටුව දුම්රිය ස්ථානය අසල උණුසුම් තත්ත්වයක්

86

කොළඹ කොටුව දුම්රිය පොළෙහි මේ වන විට උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් හටගෙන ඇති බව වාර්තා වනවා. ඒ කාර්යාල අවසන් කර දුම්රිය වෙත පැමිණි මගීන්, දුම්රිය සේවකයන්ගේ වර්ජනයට විරෝධය පළ කරමින් කොටුව දුම්රිය පොළෙහි හා දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක නිරත වීම හේතුවෙන් බවයි නිව්ස්24 වාර්තාකරු කියා සිටියේ. දුම්රිය මගීන්ගේ විරෝධතාවය හේතුවෙන් වර්ජනයේ නිරත නොවන දුම්රිය සේවකයන් සහ මගීන් අතර උණුසුම් තත්ත්වය හටගෙන තිබෙනවා.

 

Your Comments