කෙසෙල්ගමු ඔයේ මළ සිරුරක්

6

නෝර්වුඩ්, කෙසෙල්ගමු ඔයේ තිබී නාඳුනන පුද්ගල මළ සිරුරක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

ප්‍රදේශවාසීන් විසින් ලබාදුන් තොරතුරක් අනුවයි පොලිසිය විසින් එම සිරුර සොයාගෙ ඇත්තේ.

සිරුර දැඩි ලෙස විනාශ වී ඇති අතර එහි අනන්‍යතාව මෙතෙක් අනාවරණ වී නැහැ.

මහේස්ත්‍රාත් පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සඳහා සිරුර දික්ඔය රෝහලට යොමු කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments