කෙසෙල්ගමු ඔයට ජලය ගලා යන ඇලක හඳුනා නොගත් කාන්තා මළ සිරුරක්

60

හැටන් ප්‍රදේශයේ කෙසෙල්ගමු ඔයට ජලය ගලා යන ඇලක තිබී හඳුනා නොගත් කාන්තා මළ සිරුරක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

ඝාතනය කිරීමෙන් පසු මළසිරුර එම ස්ථානයට ගෙනැවිත් දමන්නට ඇති බවටයි සැක පළ කෙරෙන්නේ.

මියගොස් ඇති කාන්තාව අවුරුදු 30ක පමණ වයසකින් යුක්ත වන බව සඳහන්.

Your Comments