“කුට්ටම කොච්චර ඇණුවත් ඔක්කොම ඉන්නේ බූරුවෝ”

40

උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල ප්‍රදීපාගාර 6ක නවීකරණ කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බව අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා පවසනවා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩග්ලස් දේවානන්දා මහතා යොමු කළ පැනයකට අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී පිළිතුරු ලබා දෙමින් අමාත්‍යවරයා ඒ බව සඳහන් කළා.

මේ, වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වූ අමාත්‍යවරයා.

මේ අතර, අයවැය විවාදයේ දී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සරත් අමුණුගම මහතා, සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සමගින් සංවාදයකට එක්වුණා.

ඒ, මහනුවර අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන්.

මේ, අයවැය විවාදයට එක් වූ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා..

Your Comments