කැබිනට් රැස්වීම සඳුදාට ගෙනඑයි

13

මෙම සතියේ සිට කැබිනට් රැස්වීම සඳුදා දිනවලදී පැවත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නාලක කලුවැව මහතා කියාසිටියේ අද පස්වරු 04 ට ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම ආරම්භවීමට නියමිත බවයි.
මින් ඉදිරියට සෑම සඳුදා දිනයකදීම කැබිනට් රැස්වීම පැවැත්වෙනු ඇත.
ඒ අනුව කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුව ද මින් ඉදිරියට අගහරුවාදා දිනවලදී පැවැත්වෙන බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කළේ.

Your Comments