කාති උසාවි ගැන අධිකරණ ඇමති පැහැදිලි කරයි

18

කාති උසාවි පද්ධතිය සහ ඊට අදාළ පත්වීම් සිදුකරනුයේ අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් පමණක් බව අධිකරණ අමාත්‍ය, ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මහතා ප්‍රකාශ කළා.

අදාළ පත් කිරීම් සදහා අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැති බවයි හෙතෙම කියා සිටියේ.

නීතිඥවරුන් 150 දෙනෙකු පොලිස් සේවයට බදවා ගැනීමට රජය ගත් තීරණය සහ අධිකරණ අමාත්‍යාංශය යටතේ රැකියා දහසක් ලබාදී ඇති බවට පළ වන වාර්තා සම්බන්ධයෙන්ද අමාත්‍යවරයා අදහස් පල කළා.

Your Comments