කල්මුණේ, චවලකඩේ සහ සමන්තුරේට සවස 6 සිට ඇඳරි නීතිය

45

කල්මුණේ, චවලකඩේ සහ සමන්තුරේ යන පොලිස් බලප්‍රදේශ සඳහා අද(29) පස්වරු 6 සිට හෙට (30) උදෑසන 8 දක්වා යළි ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක බව පොලිසිය පවසනවා.

 

Your Comments