කටුපොත නගරයේ ගින්නකින් වෙළදසැල් 3 ක් විනාශයි

18

කුරුණෑගල කටුපොත නගරයේ හට ගත් ගින්නකින් වෙළදසැල් 3ක් විනාශ වී තිබෙනවා.
ඊයේ රාත්‍රියේ මෙම ගින්න හටගෙන ඇති අතර කුරුණෑගල නගර සභා ගිනි නිවීමේ ඒකකය පොලීසිය සහ ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව ගින්න මැඩ පැවැත්වීමට කටයුතු කර ඇති බවයි පොලීසිය සදහන් කළේ.
ගින්නෙන් සිදු වු අලාභය මෙතෙක් තක්සේරු කර නැහැ.

Your Comments