එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව උප නායක ලෙස රුවන් විජේවර්ධන

10

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව උප නායක ලෙස රුවන් විජේවර්ධන මහතා පත්කර තිබෙනවා.
ඒ අද පෙරවරුවේ රැස් වු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය විසින්.

නියෝජ්‍ය නායකයා ලෙස පත් කර ඇත්තේ අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතායි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව මහලේකම්වරයා ලෙස පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා පත්කර තිබෙනවා.
මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස පත්කර ඇත්තේ වජිර අබේවර්ධන මහතායි.

Your Comments