එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය දින නියමයක් නොමැතිව වසා දැමේ

33

එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයේ අබුඩාබි හි පිටිහි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙනවා.
තානාපති කාර්යාලයේ නිල ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් නිවේදනය කර ඇත්තේ තානාපති කාර්යාලය දින නියමයක් නොමැතිව වසා දමන බවයි.
එසේම තානාපති කාර්යාලය වසා තැබෙන කාලය අතරතුරු පහත දැක්වෙන ඊමේල් ලිපිනය හෝ ගාස්තු රහිත දුරකතන අංකය ඔස්සේ තානාපති කාර්යාලය හා සම්බන්ධ විය හැකි බවද අදාළ නිවේදනයේ දැක්වෙනවා.
ඊමේල් ලිපිනය [email protected]
දුරකතන අංකය 800 119 119
තානාපති කාර්යාලයේ ෆේස්බුක් ගිණුමේ පළ කර තිබූ නිවේදනය පහත පරිදි වේ.

Your Comments