උසස් පෙළ ප්‍රායෝගික ගැටලු – ගුරු සංගමය අනතුරු අඟවයි

29

කොරෝනා වසංගතයත් සමග උසස්පෙළ විභාගයට අදාළව මතුව ඇති ප්‍රායෝගික ගැටලු කිහිපයක් පිළිබඳ ලංකා ගුරු සංගමය කරුණු පැහැදිලි කළා.

එහි ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලිං මහතා පැවසුවේ දින 22ක විභාගය වෙනුවෙන් එක් ශාලාවක සනීපාරක්ෂක කටයුතු සඳහා රජය ලබා දී ඇති රුපියල් දහසක් පමණක් බවයි.

උසස් පෙළ විභාග කටයුතු සඳහා තවදුරටත් සහභාගී වනවාද නැද්ද ගන්න සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයක් ගන්නා බව සංගමයේ සභාපති ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කළා.

Your Comments