උපකාරක පංති යළි ආරම්භයේදී සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිසිපරිදි අනුගමනය නොකළහොත් දැඩි අවධානමක්

11

ලබන 25 වනදා සිට උපකාරක පංති යළි ආරම්භ කිරීමට අවසර හිමිවුවද සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිසිපරිදි අනුගමනය නොකළහොත් දැඩි අවදානම් තත්වයක් මතුවනු ඇති බව මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කළා.

එහි සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා කියා සිටියේ අවම සිසුන් පිරිසක් සහභාගී කරවීමට අවශ්‍ය දැනුවත්කිරීම් සිදුකිරීම ඉතා වැදගත් බවයි.

 

Your Comments