ඉන්දීය හිටපු ක්‍රිකට් නායක එම්.එස්. දෝනි වෙනුවෙන් යාපනයේ සැමරුම් රැසක්
මාධව කුලසූරිය - වවුනියාව

101

ඉන්දීය හිටපු ක්‍රිකට් නායක එම්.එස්. දෝනිගේ  උපන්දිනය වෙනුවෙන් දෝනිගේ යාපනය රසිකයින් එක්ව සැමරුම් වැඩසටහන් රැසක් ඊයේ(07) සිදු කර තිබෙනවා.

හිටපු ක්‍රිකට් නායකයාගේ උපන්දින සැමරුම වෙනුවෙන් දෝනිගේ රසිකයින් විසින් ලේ දන්දීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම හා කයිතඩි විශේෂ අවශ්‍යතා පාසලේ දරුවන් වෙනුවෙන් දිවා ආහාර වේලක් ලබාදීමද සිදු කර ඇති බවයි නිව්ස්24 වාර්තාකරු පවසන්නේ.

1981 ජුලි මස 07 වැනිදා උපත ලබා ඇති දෝනිගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් දෝනිගේ රසිකයින් ඔහුගේ රුව සහිත ටි ෂර්ටි පැළඳ අනුරූ සකස් කරමින් සැමරුම සංවිධානය කොට තිබිණි.

එම්.එස්. දෝනිගේ නායකත්වය යටතේ ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ජයග්‍රාහණ රැසක් අත්පත් කර ගනු ලැබුවා.

දකුණු ඉන්දීය නළුවන් හා ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් වෙනුවෙන් යාපනය ජනතාව විවිධ සැමරුම් සිදුකිරීම සුලබ ක්‍රියාවකි.

Your Comments