ඉදිරි දිනවලත් වැසි රහිත කාලගුණයක්

17

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල අද දිනය තුල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා.
එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පවසන්නේ ඉදිරි දින වලදී ද උදෑසන කාලයේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථානවල මල් තුහින ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතින බවයි.
ප්‍රදේශ රැසකට පවතින වැසි රහිත කාළගුණය ඉදිරි දිනවලදීත් අපේක්ෂා කරන බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments