ඇලිස් ශ්‍රී ලංකාවට

25

අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ දකුණු සහ මධ්‍යම ආසියානු කටයුතු භාර වැඩබලන සහකාර ලේකම් ඇලිස් වෙල්ස් නිල සංචාරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතයි.

එම සංචාරයේදී ඇය රජයේ ඉහළ බළධාරීන් සමග සාකච්ඡා පැවැත්වීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.

ශ්‍රී ලංකාවට අමතරව ඉන්දියාව සහ පකිස්ථානයේ නිල සංචාර සඳහා ද වැඩ බලන සහකාර රාජ්‍ය ලේකම්වරිය එක්වීමට නියමිතයි

Your Comments