ඇමති ජී.එල් නිරෝධායනයට

15

අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කර තිබෙනවා.

ඒ රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතාගේ ආශ්‍රීතයෙක් වීම හේතුවෙන්.

 

Your Comments